Disclaimer

Deze website bevat mede informatie afkomstig van en over verschillende huurders binnen het World Fashion Center (WFC) te Amsterdam.

 

Het WFC stelt haar huurders in de gelegenheid informatie op deze website te plaatsen, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Het WFC  staat niet in voor de juistheid of de volledigheid van deze website, of voor het bijgewerkt zijn van de informatie die op de site werd geraadpleegd of die via deze site werd uitgewisseld.

 

Informatie die op deze website geplaatst wordt, is volledig vrijblijvend van aard. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

Alle afbeeldingen op de website zijn (mogelijk) auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden. Het WFC is niet verantwoordelijk voor websites of andere informatie van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Het WFC is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina(‘s) gekoppelde bestanden of websites. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden/sites in.

 

Het WFC is niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of raadpleging van of de inhoud van de webpagina(‘s) of met de onmogelijkheid de webpagina(‘s) te kunnen raadplegen.

 

WORLD FASHION CENTRE Amsterdam, 2018